„Adrem este o afacere matură, care se pregătește să intre într-o nouă etapă a dezvoltării ei” a spus Corneliu Bodea, CEO Adrem și Președintele CRE, în cadrul emisiunii ZF Lecții de Business, într-un interviu despre ce înseamnă să fii antreprenor într-un mediu impredictibil, oportunitățile pentru sectorul energetic din următorii 10 ani și când este momentul să îți extinzi afacerea în afară granițelor țării.
 
Lecţia anului 2020
 
Potrivit acestuia, investiţia susţi­nu­tă în propriul business, dar şi în pre­gătirea individuală sunt obligatorii pen­tru orice antreprenor, în devenire sau deja ajuns la maturitate în afaceri.
 
„Abordarea de învăţare continuă trebuie să fie o nevoie. Pentru a deţine res­ponsabilitatea de a conduce oa­meni, trebuie să fii competent, iar com­pe­tenţa nu se obţine decât prin învăţare continuă.“
 
Şi deşi mulţi nu iau în calcul rezistenţa fizică, Bodea spune că acest element este extrem de important pentru a putea gestiona stresul cu care antreprenoriatul vine mereu la pachet. „Antreprenorii trebuie să aibă griă de ei. Antreprenoriatul este difi­cil, este o unire totală cu obiectivele tale. Antreprenoriatul îţi cere o re­zistenţă mult peste medie pentru a în­ca­sa şocurile şi a-ţi reveni. Eşti per­manent pe terenul de luptă. Trebuie să ai grijă de tine. Învaţă, fii curajos, ai grijă de tine şi ai cam tot ce-ţi tre­buie pentru a deveni antreprenor.“
 
Anul care a trecut, 2020, a devenit astfel, prin toată tensiunea adusă, unul dintre cele mai mari exa­mene pentru antreprenoriatul local, inclusiv pentru Adrem, dar Bodea spune că la final bilanţul este pe plus.
 
„Ca antreprenor, a fost un an bun pent­ru că eu sunt genul de antre­pre­nor de criză. O astfel de perioadă mi-a trezit simţurile şi mi-a dat ocazia să văd că răspund încă bine. Am luat decizii rapide. Asta a făcut ca 2020 să fie unul dintre cei mai buni ani din punct de vedere financiar şi cu aju­to­rul statului, dar şi prin deciziile rapi­de care au vizat controlul costurilor.“
 
Din cei 1.500 de oameni, circa 1.000 sunt pe teren, majoritatea elec­tri­cieni, zona de servicii pentru in­dustria ener­getică fiind principalul busi­ness al gru­pului Adrem. Dacă lu­crările elec­trice au fost puse pe hold, echipele Adrem acţionând doar pen­tru urgen­ţe­le clienţilor din energie, pro­iectele ma­jore de automatizare au continuat, ast­fel că la finalul anul 2020 a fost pe plus. „Am crezut în oameni şi m-am ba­zat pe ei. Asta este o lecţie impor­tan­tă. Am avut încredere eu în ei, ei în mine, iar asta a contat foarte mult. Pen­tru mine, faptul că mi-am validat aceas­tă încrede­re a fost foarte valoros.“
 
Preluare Ziarul FInanciar
Citește tot articolul aici