În calitate de antreprenor general al proiectului de modernizare a stației Mediaș, Adrem a oferit o soluție completă care va asigura îmbunătățirea calității serviciilor furnizate către consumatorul final de către SDEE Transilvania Sud, compania care a realizat această investiție.

 

 

Date generale proiect

  • Denumirea investiţiei: “Retehnologizare staţia 110/20 kV Mediaş”
  • Amplasament: județul Sibiu, localitatea Mediaş, strada Gării, nr. 7
  • Titularul investiţiei: ELECTRICA SA, SDEE Trasnsilvania Sud

 

Context investiție de retehnologizare a stației electrice Mediaș

Stația electrică 110/20 kV Mediaș a fost dată în folosință în 1967. Gradul de uzură al instalațiilor era avansat, lucru care amenința siguranţa alimentării cu energie a consumatorilor. Prin urmare, investiția în modernizarea stației a venit tocmai pentru a creşte gradul de siguranţă în exploatarea şi distribuţia energiei electrice.

 

Lucrări de modernizare și automatizare

Printre lucrările efectuate de Adrem în cadrul acestui proiect se numără:

  • Servicii de construcții: fundații, hidrofobizare rigle, stâlpi, drumuri de acces, canale cabluri, reabilitare cale de rulare trafo de putere, cât și cuvele acestora
  • Înlocuirea în totalitate a echipamentului primar și secundar pe partea de 110 KV.
  • Înlocuirea echipamentelor de 20 kV (celule de medie tensiune) și montarea într-o nouă locație, respectiv în anvelopă, amenajându-se în spațiul vechi birouri, magazii etc.
  • Schimbarea dulapurilor de servicii interne (CA, CC, baterii de acumulator, baterii de condensare, redresori și grup)
  • Implementare SCADA
  • Implementare sistem anti-efracție
  • Implementare sistem de stingere incendiu în compartimentul de medie tensiune și trafo putere

 

Beneficii multiple pentru client și consumatori

Lucrarea de modernizare a stației electrice Mediaș aduce o serie de beneficii directe și indirecte.

Consumatorii finali vor beneficia de servicii de o mai bună calitate, lucru care se va vedea în reducerea numărului de întreruperi a energiei electrice, dar și a duratei acestora.

Investiția duce și la o mai bună protejare a mediului înconjurător. Prin această modernizare au fost eliminate bateriile condensatoare cu PCB, care pot afecta solul şi pânza freatică în caz de spargere a unui acumultor, apariţia de deşeuri care pot afecta mediul. Cu noile tehnologii implementate la echipamentele instalate riscul poluării este foarte redus.

Alte beneficii ale lucrărilor din cadrul acestui proiect obținute prin simplificarea schemei electrice monofilară a stației și integrarea de noi echipamente sunt creșterea gradului de siguranță în exploatare și scăderea cheltuielilor de mentenanță cu până la 25%.

 

Despre Stația 110/20 kV Mediaș

Staţia 110/20 kV Mediaş este o staţie de sistem a SDEE Trasilvania Sud,  care alimentează consumatori casnici şi comerciali la JT şi consumatori industriali la MT din zona municipiului Mediaş şi a localităţilor învecinate.