Timp de două zile, 15-16 octombrie 2018, Corneliu Bodea a participat la întâlnirea de Implementare a Dimensiunii Economice şi de Mediu a organizaţiei OSCE pentru Securitate şi Cooperare în Europa organizată la Viena sub președinția rotativă a Italiei.

Întâlnirea a avut scopul de a revizui punerea în aplicare a angajamentelor din perspectiva economică şi de mediu a OSCE şi de a intensifica dialogul şi  cooperarea dintre  statele participante  în  domenii  tematice  cheie.

Corneliu  BODEA,  presedintele  CRE și CEO Adrem,  a  fost  invitat  în  cadrul  primei sesiuni de dezbateri cu o intevenţie pe subiectul “Sectorul energetic în era digitalizării”.

Conform  preşedintelui  CRE,  digitalizarea  este  o  necesitate,  nu  o  opţiune.  Dezvoltarea  exponenţială a domeniului digital este cu atât mai impresionantă cu cât 90% din datele existente astăzi au fost realizate doar în  ultimii 2 ani. Tehnologiile digitale permit dezvoltarea proiectelor  de interconectare, care la rândul lor reprezintă opţiunea sustenabilă pentru securitate energetică.

Comisia Europeană, prin statele membre, şi-a asumat atingerea unui nivel de interconectare de 10% până în anul 2020, proiecte de interes comun ce necesită o investiţie de 40 miliarde EURO în perioada 2015-2020. Totuşi, doar 17 state membre au atins sau vor atinge ţinta de interconectare menţionată. La nivel global, investiţiile în tehnologii digitale câștigă momentan, în anul 2016 depăşind cu 40% investiţiile totale în capacităţi de generare pe gaz natural.

Digitalizarea aduce beneficii importante în domenii cum ar fi: (1) eficienţa energetică, (2) dezvoltarea de proiecte de reţele inteligente, contorizare inteligentă şi micro-reţele, (3) programe de gestionare a activelor (asset management) privind surse regenerabile de energie, tehnologii de stocare, autovehicule electrice, prosumeri şi (4) platforme “peer to peer” de trading de energie.

 

La finalul prezentării, Corneliu BODEA a recomandat o serie de activităţi şi măsuri privind organizaţia OSCE:

  • Să promoveze beneficiile proceselor de digitalizare în sectoarele energetice din spaţiul OSCE, susţinând în egală măsură identificarea riscurilor de securitate ale digitalizării;
  • Să susţină cooperarea dintre sectorul public şi privat în asigurarea tranziţiei digitale şi politicilor de dezvoltare a capitalului uman asociate proceselor de digitalizare în sectoarele energetice ale statelor participante la OSCE;
  • Să promoveze schimbul de experienţă şi bunep ractici în materie de digitalizare la  nivelul statelor participante la OSCE;
  • Să asigure asistenţa de specialitate în direcţia intensificării colaborării statelor participante la OSCE menită să conducă la tranziţia digitală în sectoarele lor energetice.

 

În concluzie, digitalizarea este factorul cu cea mai mare influenţă în evoluţia şi dezvoltarea economică şi socială din ultima perioadă, conducând la eficienţa energetică şi optimizarea operaţională. Proiectele de interconectare sunt elemente de bază ale securităţii energetice, iar investiţiile în digitalizarea sectorului energetic le depăşesc pe cele în tehnologiile clasice de generare. Nu în ultimul rând, guvernele trebuie să susţină evoluţia economiei digitale prin asigurarea cadrelor legale şi de reglementare coerente şi previzibile care să încurajeze investiţiile în modernizarea infrastructurii energetice, reţele inteligente şi contorizare inteligentă.