Modernizare stație 110/20kV Măgura, Focșani – Adrem

Modernizare stație 110/20kV Măgura, Focșani

Electric și Automatizări

DOMENIU: Automatizări și Securitate în exploatare stație de transformare

CLIENT: Distribuție Energie Electrică România S.A.

DESCRIERE PROIECT :

Stația electrică de transformare 110/20 kV Măgura a fost pusă în funcțiune în anul 1976 și alimentează, prin rețelele de distribuție de 20 kV și 0,4 kV, consumatorii casnici, comerciali și industriali din zona de nord-est a municipiului Focșani.

Echipamentele energetice din stația de transformare110/20 kV Măgura sunt uzate fizic și moral.

Schema electrică pe 110 kV existentă, cu 2 celule bloc linie-trafo, nu mai asigura condițiile de alimentare cu energie electrică a consumatorilor.

Lucrările propuse se încadrează în prevederile strategiei SDEE Muntenia Nord, de reducere a pierderilor tehnologice, a timpilor de nealimentare a consumatorilor și îmbunătățirea siguranței în exploatarea instalațiilor.

 • Proiectare DDE + AsBuilt;
 • Înlocuirea echipamentelor primare pe partea de l10 kV (separatoare, întreruptoare, transformatoare de curent, transformatoare de tensiune) în celulă bloc de linie-trafo Focșani Nord l – Trafo 1 și Focșani Nord 2 – Trafo 2;
 • Realizare bară simplă secționată de 110 kV prin două separatoare;
 • Înlocuirea transformatorului de putere T1 110/20kV (aparțînând beneficiarului);
 • Înlocuirea separatoarelor monopolare de 110 kV de pe nulul trafo Tl și T2;
 • Înlocuire baterie de condensatoare 20kV;
 • Modernizarea protecțiilor aferente celulelor de 110 k V;
 • Modernizarea instalației de semnalizări generale;
 • Realizarea sistemului SCADA și integrarea echipamentelor proiectate în sistemul de comandă – control de tip SCADA;
 • Înlocuirea celulelor de medie tensiune;
 • Modernizarea instalațiilor de automatizări la nivelul stației (AAR m.t., DRRI, DASf)
 • Modernizarea serviciilor proprii de curent continuu și curent alternativ;
 • Modernizarea instalației de iluminat și de încălzire;
 • Îmbunătățirea instalației de protecție împotriva supratensiunilor atmosferice ;
 • Refacerea prizei de pământ;
 • Înlocuire OPGW pe LEA 110kV ;
 • Lucrări în stația Focșani Nord – montare dulap de protecție echipat cu două terminale numerice de protecție diferențială și anunciator numeric cu 16 semnale programabile

Durata lucrării: Septembrie 2017 – Aprilie 2021

 1. Proiectare DDE: Septembrie 2017 – Mai 2018
 2. Executie Lot 110kV (demolare echipamente existente, execuție fundțtii, montare echipamente noi, cablare, conexiuni și parametrizări aferente): Iunie 2018 – Iunie 2019În această perioadă s-au executat și lucrările de înlocuire BK (baterie condensatoare ) cu aceleași operații :
  • dezafectare echipament existent
  • realizare fundație
  • montare echipament nou
  • Cablare și conexiuni aferente
 3. Execuție lot 20kV (demolare echipamente existente, execuție fundații, montare echipamente noi, cablare, conexiuni și parametrizari aferente): August 2020 – Mai 2021

Aceste lucrări au fost realizate în 4 etape acceptate de beneficiar fără a periclita alimentarea în zonă a consumatorilor.

Numarul celulelor 20kV înlocuite au fost de 28 de bucăți.

Locația lucrării: Focșani, Vrancea

Obstacole întâlnite:

Cel mai mare impact în derularea acestui proiect a fost chiar pandemia COVID-19, care a impactat livrarea tuturor materialelor necesare la timp (in special celulele 20kV).

Durata de execuție relativ mare datorată faptului că lucrările s-au efectuat etapizat în timp ce stația era parțial în funcțiune.

BENEFICII pentru Clienți și Comunitate:

Fiind o stație electrică de importanță majoră în zona respectivă, s-a urmărit reducerea pierderilor tehnologice, a timpilor de nealimentare a consumatorilor și îmbunătățirea siguranței în exploatare a instalațiilor.

Poze proiect