Integrarea Stațiilor de Transformare în sistemul SCADA DMS: COR IT Alba, COR IT Harghita, COR IT Mureș și COR IT Sibiu – Adrem

Integrarea Stațiilor de Transformare în sistemul SCADA DMS: COR IT Alba, COR IT Harghita, COR IT Mureș și COR IT Sibiu

SCADA și AUTOMATIZĂRI

DOMENIU:  Distributie Energie Electrica – SCADA & Automatizari.

CLIENT:  Distributie Energie Electrica Romania S.A. – zona Transilvania Sud (fosta S.D.E.E. Transilvania Sud S.A.).

DESCRIERE PROIECT:

Lucrări de construcții și montaj, cu înlocuire protecții și modernizare circuite secundare.
Servicii engineering SCADA & Automatizări, pentru instalații și echipamente din stații de transformare cu nivel de tensiune 110 kV, cu integrarea stațiilor de transformare din gestiunea COR IT Alba, COR IT Harghita, COR IT Mureș și COR IT Sibiu în sistemul SCADA DMS.

În cadrul contractului de execuție lucrări sunt incluse următoarele activități:

1. Proiectare de specialitate

1.1. Proiect tehnic – faza Proiect Tehnic General.
1.2. Proiect tehnic -faza Detalii de Execuție pentru cele 57 de stații de transformare aflate în gestiunea COR IT Alba, COR IT Harghita, COR IT Mures și COR IT Sibiu.
1.3. Proiect tehnic – faza As Built pentru cele 57 de stații de transformare aflate în gestiunea COR IT Alba, COR IT Harghita, COR IT Mures și COR IT Sibiu.

2. Livrare de echipamente IT & SCADA pentru cele 57 de stații de transformare aflate în gestiunea COR IT Alba, COR IT Harghita, COR IT Mures și COR IT Sibiu.

2.1. Dulap de Automatizare [DA] SCADA complet uzinat compus din: RTU central IDS850, switch(uri) de comunicatie Siemens, server de timp Meinberg, router de comunicație Siemens.
2.2. Stație de lucru SCADA local DELL Optiplex – calculator de proces și monitor.
2.3. Terminal Numeric de Protectie gama Siemens cu funcții PRAM&SCADA per celula MT, inclusiv circuite secundare noi.
2.4. Remote Terminal Unit gama AI200 si IDS 750 cu funcții SCADA per celula IT, inclusiv circuite secundare noi.
2.5. Remote Terminal Unit gama AI200 cu functii SCADA pentru servicii interne și automatizări stație.
2.6. Rețea de comunicații realizată prin cablaje noi de FO în stație.

3. Lucrări de construcții-montaj pentru cele 57 de stații de transformare aflate în gestiunea COR IT Alba, COR IT Harghita, COR IT Mures și COR IT Sibiu, inclusiv probe și verificări de tip PRAM.

3.1. Modernizarea protecțiilor aferente celulelor de Medie Tensiune;
3.2. Modernizarea instalației de semnalizări aferente celulelor de Înalta Tensiune;
3.3. Modernizarea instalației de semnalizări generale și automatizări stație;

4. Realizarea sistemului SCADA și integrarea echipamentelor proiectate în sistemul de comandă – control de tip SCADA, prin servicii de engineering SCADA local și central pentru cele 57 de stații de transformare aflate în gestiunea COR IT Alba, COR IT Harghita, COR IT Mures și COR IT Sibiu: Factory Acceptance Test [FAT], servicii de sistem SCADA cu parametrizare și configurare în aplicația IDS HighLeit XW, probe functionale – BitTest – SCADA local și central, Site Acceptance Test [SAT].

5. PIF SCADA statie la cele 57 de statii de transformare aflate in gestiunea COR IT Alba, COR IT Harghita, COR IT Mures si COR IT Sibiu.

Durata lucrării 2018-2021.

Locația lucrării: Stații electrice de transformare 110 /20/6 kV zona Transilvania Sud din județele Alba, Harghita, Mureș și Sibiu.

BENEFICII pentru CLIENT/ COMUNITATE:

Finalizarea acestei etape, prin integrarea stațiilor de transformare din gestiunea COR IT Alba, COR IT Harghita, COR IT Mureș și COR IT Sibiu în sistemul SCADA DMS, închide un proiect de investiție al D.E.E.R. S.A. prin care toate stațiile de transformare aflate în gestiunea celor 6 Sucursale, respectiv Alba, Harghita, Mureș, Sibiu, Brașov și Covasna, beneficiează de un sistem de monitorizare și control de la distanță realizat prin intermediul Dispeceratelor Energetice Zonale de Înaltă Tensiune din Brașov și Târgu Mureș și a Dispeceratelor de MT și JT existente la nivelul sucursalelor Brașov, Tg Mureș, Alba și Sibiu.

Beneficii aduse de sistemul SCADA DMS:

– furnizarea în timp real de informații cu privire la funcționarea SEN din aria de activitate a DEER – zona Transilvania SUD; se pot extrage online date privind performanța instalațiilor electro-energetice aflate în exploatare în sistemul de distribuție al DEER – zona Transilvania Sud;
– reducerea timpilor de intervenție și de restabilire a alimentării cu energie electrică a consumatorilor în cazul unor avarii, cerință impusă de standardul de performanță al serviciului de distribuție al energiei electrice ( ordin ANRE) și implicit reducerea indicatorilor SAIFI și SAIDI.
îmbunătățirea siguranței în exploatare a instalațiilor electrice cu impact în diminuarea riscul de accident pentru personalul de servire operativă al instalațiilor

Poze proiect