Servicii integrare în sistemul SCADA -DMS – Stația 110/20/6kV Corunca, Mureș – Adrem

Servicii integrare în sistemul SCADA -DMS – Stația 110/20/6kV Corunca, Mureș

Transport și distribuție de energie

Mărirea gradului de siguranță în Stația 110/20/6kV Corunca, jud.Mureș – Servicii integrare în sistemul SCADA -DMS

DOMENIU: Distributie Energie Electrică – SCADA & Automatizări.

CLIENT: Distribuție Energie Electrică România S.A. –Sucursala Mureș.

DESCRIERE PROIECT:

  • Servicii engineering SCADA & Automatizări cu integrare în sistemul SCADA-DMS a instalațiilor de: 110 kV,  20 kV, servicii proprii și automatizări din stația de transformare 110/20/6 kV Corunca.

Finalizare lucrare: Decembrie 2020

Durata lucrării: 3 luni

Locația lucrării: Stația electrică de transformare 110/20/6 kV Corunca – Sucursala Mureș

BENEFICII pentru CLIENT/ COMUNITATE:

Beneficii obținute de DEER  Sucursala Mureș după integrarea în SCADA-DMS a stației de transformare 110/20/6 kV Corunca:

creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor respectiv reducerea substanțialănumărului de întreruperi în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din zona de activitate a sucursalei Mureș;

-reducerea timpilor de intervenție și de restabilire a alimentării cu energie electrică a consumatorilor în cazul unor avarii, cerință impusă de standardul de performanță al serviciului de distribuție al energiei electrice ( ordin ANRE) și implicit reducerea indicatorilor SAIFI și SAIDI.

Efectul imediat este reducerea cheltuielilor și îmbunătățirea imaginii distribuitorului de energie.

-furnizarea în timp real de informații cu privire la funcționarea SEN din aria de activitate a DEER – Sucrsala Mureș; se pot extrage online sau din arhivă date privind performanțainstalațiilor electro-energetice aflate în gestiunea și exploatarea Sucursalei Mureș;

îmbunătățirea siguranței în exploatare a instalațiilor electrice cu impact în diminuarea riscul de accident pentru personalul de servire operativă al instalațiilor.

Poze proiect