SERVICII DE AUDIT ENERGETIC COMPLEX – Adrem

SERVICII DE AUDIT ENERGETIC COMPLEX

Energetic

CLIENȚI: United Romanian Breweries Bereprod (URBB), ANCHOR Grup – Anchor Office & București Mall & Plazza Mall, AVICOLA Focșani

 

Descriere: Urmărirea, contabilizarea și analizarea fluxurilor energetice.

 

Implementare:

  • S-a stabilit conturul pentru întocmirea auditului energetic complex
  • S-au solicitat și cules date de intrare specifice contururilor analizate
  • S-a realizat descrierea situației existente, precum și analiza acesteia
  • S-au analizat și calculat consumurile energetice (istorice și actuale)
  • S-au stabilit și propus măsuri de creștere a eficienței energetice
  • S-au propus posibile surse de finanțare
  • Au fost exprimate concluziile generale și s-au facut recomandări

Poze proiect