Realizarea unui sistem de distribuție inteligentă, într-o zonă omogenă de consumatori de energie electrică – Adrem

Realizarea unui sistem de distribuție inteligentă, într-o zonă omogenă de consumatori de energie electrică

Energie Electrică

TITLU ȘI DESCRIERE PROIECT: Achiziție servicii de completare a bazei de date a activelor, verificare acuratețe baze de date (cleansing) pentru investiția „Realizarea unui sistem de distribuție inteligentă, într-o zonă omogenă de consumatori de energie electrică din cartierele Țiglina 1, 2, MICRO 16 (Țiglina 3), MICRO 17 (Țiglina 4), din municipiul Galați, județul Galați”

DOMENIU: Distribuție enerigie electrică

CLIENT: Distribuție Energie Electrică România SA (DEER)

DETALII PROIECT:

Adrem a oferit servicii de culegere a datelor, respectând Caietul de sarcini aferent, prevederile, standardele și specificațile tehnice a fișelor tehnologice și a prescripțiilor energetice în vigoare.

Serviciile destinate colectării datelor tehnice pentru elementele instalațiilor electrice și introducerea acestora în platforma de validare date a DEER au fost:

  • Colectarea datelor tehnice aferente rețelelor electrice,
  • Realizare RLV fotografic al elementelor componente aferente rețelelor electrice,
  • Reprezentarea grafică a rețelelor electrice,

Termenul de realizare al contractului a fost de 15 luni.

În cadrul contractului au colectate date tehnice și topografice pentru toate nivelurile de tensiune aferente liniilor electrice din județul Galați.

Adrem Invest a alocat următoarele resurse pentru proiect:

  • 26 de specialiști electrotehnică (electricieni),
  • 17 mașini,
  • 13 dispozitive terestre de colectare coordonate geografice cu receptoare GNSP, dublă și simplă frecvență.

Lucrările s-au desfășurat în tot județul Galați, în condiții meteo deosebite care au pus în dificultate colectarea datelor în teren. Cu multă implicare din partea echipelor Adrem am finalizat lucrările de colectare date tehnice și topografice la termen, cu un grad de acuratețe foarte mare.

BENEFICII pentru CLIENT/ COMUNITATE:

Actualizarea bazei de date precum și posibilitatea de a putea vizualiza toate tipurile de rețele electrice din întreg județul Galați, la doar un click distanță.

Proiectul pentru completarea bazei de date a activelor contribuie la implementarea sistemului de management al activelor (AMS) la nivelul DEER, care va permite:

  • crearea unui flux informațional eficient, necesar în luarea deciziilor optime cu privire la întreținerea bazei reglementate a activelor;
  • interconectarea aplicațiilor  de  business  într-o  platformă  comună,  având  ca referință o bază de date de instalații complexe;
  • elaborarea  planurilor  de  investiții  și  de  mentenanță  cu  un  grad  ridicat  de eficiență și cu asigurarea realizării unor beneficii optime.

Poze proiect