MENTENANȚA INSTALAȚIILOR ELECTRICE DE MEDIE ȘI JOASĂ TENSIUNE. SERVICII DE MENTENANȚĂ PENTRU REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE ADMINISTRATĂ DE CEZ DISTRIBUȚIE, ÎNCEPÂND DIN 2011 – Adrem

MENTENANȚA INSTALAȚIILOR ELECTRICE DE MEDIE ȘI JOASĂ TENSIUNE. SERVICII DE MENTENANȚĂ PENTRU REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE ADMINISTRATĂ DE CEZ DISTRIBUȚIE, ÎNCEPÂND DIN 2011

Energetic

Domeniu:

Energetic

 

Descriere:

Realizarea de lucrări planificate sau corective pentru liniile electrice de distribuție de joasă tensiune și pentru posturile de transformare.

 

Execuția de rețele electrice noi pentru distribuția energiei electrice sau pentru alimentare 0.4-20kV.

Asigurarea unor servicii asociate lucrărilor de mentananță:

  1. Defectoscopie cabluri electrice
  2. Încercări ale echipamentului individual de protecție
  3. Încercări ale mijloacelor de protecție electroizolante
  4. Măsurători electrice
  5. Emitere buletine de verificare

Poze proiect