MENTENANTA INSTALATIILOR ELECTRICE DE MEDIE SI JOASA TENSIUNE. SERVICII DE MENTENANTA PENTRU RETEAUA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE ADMINISTRATA DE CEZ DISTRIBUTIE, INCEPAND DIN 2011

Domeniu: Energetic
Descriere: Realizarea de lucrari planificate sau corective pentru liniile electrice de distributie de joasa tensiune si pentru posturile de transformare.
Executia de retele electrice noi pentru distributia energiei electrice sau pentru alimentare 0.4-20kV.
Asigurarea unor servicii asociate lucrarilor de mentananta.

PROIECTE