Indiferent dacă ești la începutul carierei sau ai deja experiență, te invităm să ne cunoaștem. Companiile Adrem – Adrem Invest, Adrem Engineering, Adrem Link și Adrem Corporate (compania care include serviciile suport precum resurse umane, financiar, vânzări, management integrat și reglementări, marketing, comunicare și PMO) – îți oferă oportunitatea să-ți folosești cunoștințele și abilitățile în proiecte inovatoare, potrivite domeniului tău de expertiză.

ECONOMIST

Tip ofertă: Full time
Nivel: Middle
Oraș: București
Departament: Contabilitate

Responsabilităti:
• Verifică corectitudinea documentelor contabile și realizează înregistrarea acestora în programe informatice precum Charisma, Saga.
• Întocmește și înregistrează facturile către clienți, urmărind ca acestea sa fie insoțite de toate documentele justificative.
• Organizează și participă la operațiunile de inventariere a patrimoniului companiei, urmărind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii.
• Este în permanenţă informat cu privire la modificările din legislaţia contabilă şi fiscala, ce are impact asupra activității companiei.

Cerinte:
• Studii superioare economice financiar-contabile
• Experiență anterioară în gestionarea și realizarea evidențelor contabile pe un post similar de 2 ani
• Cunoașterea legislației în domeniu
• Abilități de comunicare cu ceilalți membri ai echipei
• Capacitate de analiză, sinteză și interpretare a datelor
• Personalitate puternică, orientată către rezultat, capabilă să respecte termenele de închidere și obiectivele profesionale stabilite
• Experiență în lucru cu un program informatic contabil de tip ERP (Charisma, Saga)
• Cunoștințe avansate de MS Office (Excel, Word)

Ofertă:
• Pachet de salarizare motivant (inclusiv tichete de masă, bonus de performanță)
• Oportunități de dezvoltare profesională pe termen mediu și lung într-un mediu profesionist și dinamic în cadrul Grupului Adrem

OPERATOR VALIDARE DATE

Locatie: Șoseaua Odăii, nr. 173A, Sector 1, Bucuresti

Studii:
• Studii medii, profil economic/tehnic

Experiență:
• Experienţă de minimum 1 an ca operator introducere și validare date, preferabil în domeniul electric.

Cunoștințe specifice:
• Cunoștinte avansate de Excel
• Cunoştinţe generale în domeniul măsurării energiei electrice

Descrierea postului:
• Gestionează activitatea de predare-primire a contoarelor și sigiliilor;
• Gestionează documentele de lucru întocmite în teren;
• Colaborează cu șeful de centru la pregătirea și comunicarea planurilor zilnice de lucru pentru electricieni;
• Asigură alături de șeful de centru prin intermediul aplicației soft, managementul ordinelor de serviciu;
• Gestionează și arhivează documentele în cadrul centrului.

Oferta:
• Pachet salarial competitiv;
• Bonusuri pentru performanță;
• Beneficii non-financiare: certificări, training etc.
• Atmosferă benefică dezvoltării profesionale și personale

INGINER PROIECTANT PROFIL ELECTRIC

Locatie: București, Pitești, Slatina, Craiova
Descriere generala:
Proiectare, realizare și verificare a documentațiilor tehnice și economice pentru sisteme electro-tehnice și instalații energetice (producția și distribuția energiei electrice).

Studii:
• Studii superioare, în domeniul electrotehnic/electroenergetic

Experienta:
• Experienţă de minim 5 ani pe un post similar;
• Experiență în proiectarea circuitelor secundare – reprezintă avantaj.

Cunoștinte specifice:
• Autorizație ANRE IIIA (IVA este un plus);
• Cunoștințe temeinice Autocad;
• Bună cunoaştere a prescripţiilor tehnice, standardelor, normelor şi legislaţiei din domeniul distribuţiei şi utilizării energiei electrice;
• Bună cunoaștere a automatizărilor și protecțiilor uzuale în electroenergetică;
• Proiectarea rețelelor electrice de medie tensiune și a posturilor de transformare precum și a circuitelor secundare de stații de conexiuni și transformare;
• Bună cunoaştere a pachetului MS Office.
• Cunoștințe project management.

Competente si abilitati:
• Persoană foarte bine organizată și responsabilă;
• Abilități de comunicare;
• Capabil să finalizeze sarcinile în termenul stabilit;
• Capacitate de adaptare rapidă într-un nou colectiv;
• Orientat către rezultate;
• Dinamic;
• Rezistență la stres.

Atributii si responsabilitati:
• Elaborează temele de proiectare pentru proiectele de execuție;
• Elaborează documenția de executie (PTE, DDE, As Built) pentru proiecte de instalații electrice interioare pentru construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0.4 kV÷20 kV, stații și posturi de transformare;
• Asigură susținerea proiectului în vederea autorizării și/sau avizării (indiferent de fază);
• Asigură suport echipei de producție cu informații, scheme, schițe sau desene;
• Asigură asistenţă tehnică în vederea alegerii echipamentelor necesare realizării proiectului, precum și pentru stabilirea ordinii optime a operaţiilor tehnice şi tehnologice de execuţie şi montaj;
• Stabileşte standardele, normativele şi prescripţiile tehnice care trebuie respectate în realizarea lucrărilor;
• Inspectează periodic şantierul pentru a verifica evoluţia lucrărilor şi respectarea specificaţiilor din proiectul de execuţie, precum şi a standardelor de siguranţă.
• Colaborează cu alți specialiști în vederea realizării unor proiecte complexe.

Oferta (bonusuri, beneficii):
• Pachet salarial competitiv
• Bonusuri pentru performanță
• Beneficii non-financiare: certificări, training, etc.
• Atmosferă benefică dezvoltării profesionale și personale

SPECIALIST APLICATII

Locatie: Brașov

Studii:
• Studii superioare

Aria de competenta
Sisteme de smart metering:
• Implementare componente centrale si comunicatii
• Intretinere si suport pentru utilizatori
• Monitorizare activitati de remediere defecte pe teren
• Intocmire rapoarte

Cerinte:
• orientare catre client
• gandire analitica
• cunostinte despre principiile generale de functionare ale unei companii de utilitati, cu preponderenta in domeniul tehnic: contoare, echipamente de protectie, masura, automatizare si control
• cunostinte avansate de limba engleza
• cunoasterea aprofundata a sistemelor de gestiune a bazelor de date (MS SQL, Oracle), Scripts, Triggers, Proceduri stocate

Responsabilitati:
• participa la implementarea proiectelor de smart metering
• ofera suport tehnic utilizatorilor aplicatiilor software
• identifica si monitorizeaza anomaliile aparute in functionarea aplicatiilor software
• monitorizeaza activitatile de remediere defecte aparute la componentele de pe teren ale sistemelor de smart metering
• dezvolta rapoarte pe baza datelor generate de catre aplicatiile software
• analizeaza procesele de business si intocmeste specificatii de dezvoltare sau de adaptare a aplicatiilor software, in functie de necesitati
• mentine legatura cu producatorul aplicatiilor software pentru escaladarea si rezolvarea problemelor care nu pot fi rezolvate local sau pentru dezvoltari si adaptari ale aplicatiilor software

Oferta (bonusuri, beneficii):
• Pachet salarial competitiv
• Bonusuri pentru performanta
• Beneficii non-financiare: certificari, training, etc.
• Atmosfera benefica dezvoltarii profesionale si personale

ELECTRICIAN CONSTRUCTII MONTAJ

Locatie: Disponibilitate deplasari-delegatii

Studii:
• Studii medii

Cerinte:
• Studii medii, de specialitate in domeniul electric sau competente dovedite in meseria de electrician retele electrice
• Apt pentru lucrari la inaltime
• Constitue un avantaj: Experienta pe un post similar, autorizatie ANRE, permis de conducere categoria B, cunostinte de lacatusarie mecanica
• Disponibilitate pentru lucru in program prelungit si deplasari frecvente ptr executarea de lucrari in regim constructii montaj pe diverse santiere din tara

Atributii:
Executa lucrari in instalatii electrice de joasa si medie tensiune ( linii electrice aeriene si subterane, posturi de transformare si statii electrice ):
• Montarea de aparataj electro – mecanic, bare, conductoare
• Cablarea instalatiilor electrice dupa desen si scheme electrice
• Realizarea conexiunilor cablurilor si conductoarelor in echipamentele electrice, verificarea si punerea in functiune a instalatiile electrice realizate
• Echipare tablouri electrice
• Executarea lucrarilor de lacatuserie
• Alte lucrari necesare conform proiectelor si documentatiilor tehnice

Oferta (bonusuri, beneficii):
• Pachet salarial competitiv
• Bonusuri pentru performanta
• Beneficii non-financiare: certificari, training, etc.
• Atmosfera benefica dezvoltarii profesionale si personale

LACATUS

Locatie: Campina

Studii:
• Absolvent studii medii / profesionale

Cerinte:
• Absolvent studii medii / profesionale in domeniul electric, curs calificare
• Experienta minim 2 ani pe un post similar
• Cunostinte:
– operare cu masini si echipamente
– asamblare de produse si echipamente
– lacatuserie si montaj

Responsabilitati:
• Executa lucrari specifice confectiilor metalice (debitari, ajustari, gauriri, indoiri, vopsiri etc)
• Executa lucrari specifice atelierelor mecanice
• Raspunde de buna organizare a locului de munca precum si de intretinerea materialelor si echipamentelor de lucru pe care le are spre utilizare;
• Raspunde de calitatea lucrarilor executate

Oferta (bonusuri, beneficii):
• Pachet salarial competitiv
• Bonusuri pentru performanta
• Beneficii non-financiare: certificari, training, etc.
• Atmosfera benefica dezvoltarii profesionale si personale

ELECTRICIAN

Locatie: Campina

Studii:
• Studii medii de specialitate in domeniul electric

Cerinte:
• Studii medii, de specialitate in domeniul electric
• Experienta de minimum 2 ani pe un post similar
• Permis de conducere categoria B, constituie un avantaj

Responsabilitati:
• Experienta de minimum 2 ani pe un post similar
• Executa lucrari in posturi de transformare si in statii electrice
• Executa circuite secundare pentru lucrari in statii electrice
• Echipare tablouri electrice
• Montarea echipamentelor electrice, realizarea conexiunilor cablurilor si conductoarelor in echipamentele electrice, verificarea si punerea in functiune a instalatiile electrice realizate

Oferta (bonusuri, beneficii):
• Pachet salarial competitiv
• Bonusuri pentru performanta
• Beneficii non-financiare: certificari, training, etc.
• Atmosfera benefica dezvoltarii profesionale si personale

CITITOR CONTOARE ENERGIE ELECTRICA

Locatie: Pitesti, Topoloveni

Studii:
• Studii medii tehnice

Cunoștințe specifice:
• Cunoștințe privind aparatele de măsurare;
• Cunoștințe minime de informatică (IT).

Competențe și abilități:
• Un nivel ridicat de etică de lucru și integritate morală;
• Bune abilităţi de organizare și gestionare a timpului;
• Capacitate de a stabili bune relații de lucru și de a comunica eficient;
• Spirit de iniţiativă, creativitate şi flexibilitate;
• Posesor permis de conducere categoria B.

Atribuții:
• Citirea contoarelor electrice pe zona alocată în termenul stabilit;
• Încărcarea și descărcarea terminalelor;
• Identificarea contoarelor nefuncționale și raportarea lor.

Ofertă (bonusuri, beneficii):
• Pachet salarial competitiv
• Bonusuri pentru performanță
• Beneficii non-financiare: certificări, training etc.
• Atmosferă benefică dezvoltării profesionale și personale

ELECTRICIAN

Locatie: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui

Studii: medii / liceale, de specialitate in domeniul electric

Experienta: in domeniu de minim 2 ani

Responsabilitati:
Executa in teren lucrari de:
• inlocuire periodica contoare monofazate
• inlocuire periodica contoare trifazate
• inlocuire contoare monofazate defecte / la cerere
• inlocuire contoare trifazate defecte / la cerere
• deconectare/reconectare din contor monofazat sau firida de distributie a consumatorilor cu grup de masura monofazat in montaj direct;
• completeaza documente cu regim special specifice activitatilor de montare/demontare contoare/sigilii;
• tine evidenta sigiliilor, contoarelor si dispozitivelor;
• monteaza si pune in functiune diverse instalatii electrice.

Cunostinte si abilitati:
• Cunostinte privind aparatele de masurare a energiei electrice;
• Cunostinte de electrotehnica;
• Permis de conducere categoria B;
• Autorizare ANRE gradul II B constitue un avantaj;
• Experienta anterioara in montare contoare electrice constituie un avantaj.

Oferta:
• Pachet salarial competitiv;
• Spor electrician – sofer;
• Autoturism pentru fiecare salariat, cu pastrare la domiciliu pentru deplasarea pe teren;
• Program de lucru flexibil;
• Bonusuri pentru performanta;
• Beneficii non-financiare: certificari, training, etc.;
• Atmosfera benefica dezvoltarii profesionale si personale.