Asset Management (Managementul activelor) se poate traduce ca administrarea activelor (corporale sau necorporale) referindu-se la procesul de gestionare și monitorizare a acestora. Termenul de asset management este extrem de larg și cuprinde atât activități legate de administrarea banilor și investiții cât și administrarea infrastructurii.
 
Obiectivul general este maximizarea valorii și a potențialului activelor pe toată durata de viață a acestora, împreună cu utilizarea și înstrăinarea lor. Tot aici intră și gestionarea și menținerea costurilor și a riscurilor asociate activelor.
 
Administrarea activelor se utilizează în sens larg pentru mai multe domenii, începând de la gestionarea banilor, a investițiilor financiare și până la produsele pe care companiile le vând. Astfel, un sistem corect de gestionare a activelor poate face produsul mai ușor disponibil, mai ieftin, poate reduce cheltuielile de expediere și chiar poate ușura procesul de fabricație al acestuia.
 
Gestionarea și întreținerea activelor unei companii este extrem de importantă pentru profitabilitatea acesteia și pentru supraviețuirea și stabilitatea financiară. Produsele/ Activele sunt unele dintre principalele avantaje ale unei companii stabile și de aceea sunt extrem de importante.
 

Un alt tip de active gestionate

 
Când ne gândim la active, mulți dintre noi sunt obișnuiși să se gândească ori doar în termeni financiari, în sens de investiții sau, cel mult, la activele corporale gestionate de companii private. Însă tot active sunt bunurile publice: străzi, autostrăzi, parcuri, sistemul de canalizare, sistemul de termoficare, instalații de tratare a apei, instalațiile de transport al gazului sau al electricității. Utilizare unui sistem de gestionare a acestor active este fundamentală pentru evitarea întreruperilor de funcționarea și menținerea costurilor la un nivel redus. Producția eficientă a acestor tipuri de active ține de un astfel de sistem de gestionare a resurselor astfel încât prețul acestora să rămână redus.
 

Moduri de gestionare a activelor

 
În prezent avem diverse mijloace de gestionare a activelor, fie ele private sau publice. Există companii care oferă servicii specializate în acest sens dar și software dedicat acestui tip de activitate. Bineînțeles, că modul de gestionare a activelor depinde de multe variabile, cum ar fi domeniul de activitae, tipul activelor, mărimea și felul acestora etc.
 
Indiferent de sistemul folosit, modurile de gestionare a activelor au câteva caracteristici comune:
 

  1. Optimizează folosirea activelor, administrează întreținerea acestora și costul aferent. Astfel, activele devin fiabile și posibil eficiente.
  2. Reduce cererea de active noi și, astfel, se pot economisi bani.
  3. Utilizează tehnici de gestionare a cererii și întreținere a activelor curente.
  4. Utilizează conceptul de ciclu de viață al activului: cât a costat, cât valorează în prezent, unde este activul în orice moment.
  5. Evaluează raportul cost de întreținere/ producție/ utilizare activ.
  6. Furnizează rapoarte referitoare la valoarea activelor, împreună cu costurile implicate în întreținerea acestora.

 
Având o înțelegere a formelor de active existente care pot fi gestionate și a mijloacelor de realizare a gestiunii acestora puteți decide în cunoștință de cauză alegerea modului de gestionare a activelor dumneavoastră astfel încât să obțineți maxim de avantaje.